Glukomer BIOLAND G-425-3

Stav Skladom
Počet
14,52  

Merač hladiny glukózy v krvi - Glukomer G-425-3 Veľmi presný a kvalitný gGlukometer G425 je jeden z najlepších systémov pre sledovanie hladiny krvného cukru. Sledovaním hladiny krvného cukru má veľký význam pri liečbe cukrovky. Dlhodobé štúdie preuká

Merač hladiny glukózy v krvi - Glukomer G-425-3

Veľmi presný a kvalitný gGlukometer G425 je jeden z najlepších systémov pre sledovanie hladiny krvného cukru. Sledovaním hladiny krvného cukru má veľký význam pri liečbe cukrovky.

Dlhodobé štúdie preukázali, že udržiavanie hladiny krvného cukru blízko normálu môže znížiť riziko komplikácií pri cukrovke až o 60%. Glukometer G423 poskytuje výsledky, ktoré môžu Vám i vášmu lekárovi pomôcť sledovať a optimalizovať Váš liečebný plán a tým dosiahnuť kontrolu nad Vašou chorobou.

Glukometer G425 poskytuje presné výsledky testov na základe kalibrácie glukometru plazmou. Táto skutočnosť umožňuje Vám a Vášmu lekárovi jednoduchšie porovnanie nameraných výsledkov s výsledkami laboratórnymi. Glukometer je určený pre vonkajšie použitie (diagnostika "in vitro"). Používaný výhradne pre testovanie obsahu glukózy (cukru) v krvi a to len pre čerstvé vzorky kapilárnej krvi. Glukometer G425 je určený pre použitie v domácnostiach i v klinických zariadeniach. Nesmie byť používaný pre diagnózu cukrovky ani pre testy na novorodencoch.

Vlastnosti: rýchle zistenie výsledku merania do 10s množstvo odobratej krvi pre určenie výsledku iba 2,5ml (glukometer odoberá malé množstvo krvi) vonkajší priestor pre meranie je chránený proti kontaminácii a znečisteniu výsledok merania za 7/14/21/28 dní (glukometer obsahuje vnútornú pamäť) 5% až 95% relatívnej vlhkosti (glukometer je relatívne odolný) detekcia vloženia skúšobného pásiku detekcia aplikácie krvnej vzorky odpočet času merania (glukometer pomáha s meraním) vypnutie po 3 minútach nečinnosti kontrola pracovnej teploty indikácia vybitej batérie

Hodnoty hladiny cukru: výsledky testov pod 3,3 mmol / l (60 mg / dl) znamenajú nízku hladinu krvného cukru (hypoglykémiu). výsledky testov nad 13,3 mmol / l (240 mg / dl) znamenajú vysokú hladinu krvného cukru (hyperglykémia). nadmerné (nad 55%) alebo veľmi nízke (pod 30%) množstvo červených krviniek (hematokrit) v krvi môže spôsobiť skreslené výsledky testu.

Technické parametre: amperometrickú bio-senzor

meracia jednotka: mmol / l (milimol na liter)
rozsah merania: 1,1 až 33,3 mmol / l (glukometer zahrňuje potrebnú stupnici)
pamäť: 180 záznamov nameraných hodnôt s dátumom a časom
pracovná teplota 10 ° C až 40 ° C

skladovacie podmienky: 20 ° C až 70 ° C
rozmery: 81x 62x19mm hmotnosť: 60g
napájanie: lítiová batéria CR2032
životnosť batérie: viac než 1.000 testov
pokojová spotreba: menej ako 20µA
Dôležité upozornenia:

Glukomer G-423 je určený výhradne pre domáce testovanie obsahu glukózy (cukru) v krvi a to len pre čerstvé vzorky kapilárnej krvi.

Výsledky meraní vašej hladiny krvného cukru môže kvalifikovane posúdiť iba praktický lekár.

Používanie tohto prístroja pre monitorovanie hladiny krvného cukru nemôže nahradiť pravidelné zdravotné prehliadky vykonávané praktickým lekárom alebo diabetológom.

Pred prvým meraním hladiny krvného cukru sa zoznámte so všetkými pokynmi a test nacvičte, urobte všetky skúšky kvality podľa pokynov v tomto návode.

Vhodnosť použitia konzultujte s odborníkom na cukrovku. Je nanajvýš vhodné aby s vami váš lekár skontroloval postup použitia prístroja a aby overil výsledky merania hladiny krvného cukru.

Prístroj je určený iba pre monitorovanie obsahu cukru v krvi u dospelých osôb. Prístroj musí byť uložený mimo dosahu detí.

Nepoužívajte prístroj inak ako je popísané v tomto návode na použitie. Prístroj nesmie byť používaný pre diagnózu cukrovky.

Na prístroji nevykonávajte údržbu, ani akékoľvek úpravy mimo postupov uvedených v tomto návode.

Ak sa vyskytne akákoľvek závada, obráťte sa výhradne na dovozcu alebo predajcu, ktorý Vám prístroj predal.

Prístroj je určený len pre sledovanie VLASTNEJ hladiny cukru v krvi (samotestovanie).

Použité testovacie prúžky (elektródy) tvoria nebezpečný odpad. Je zakázané umiestňovať ich do bežného domového odpadu! Tieto testovacie prúžky je nutné umiestniť v stredisku pre zber nebezpečného odpadu (toto stredisko zriaďuje miestny príslušný orgán štátnej správy).

V prípade nejasností sa poraďte so svojím lekárom!

Obsah balenia: 1 x pero 1 x glukomer 1 x pudzro

Dotazy k produktu

Zatiaľ neboli pridané žiadne otázky

Zanechajte dotaz k produktu