Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva je funkčné a nie organické ochorenie tráviaceho traktu. Príčinou je kombinácia rôznych rizikových faktorov, ako je napríklad stres. Vyznačuje sa bolesťou brucha, nadúvaním a problematickým vyprázdňovaním.

Syndróm dráždivého čreva je chronické funkčné ochorenie tráviaceho traktu, čiže čreva. Za jeho vznikom je multifaktoriálne pôsobenie, ale presná príčina nie je známa.

Ide o funkčné a nie organické ochorenie. To znamená, že črevo nie je postihnuté zmenou stavby, štruktúry, ale je narušená jeho funkcia.

Označuje sa aj ako IBS, čo je skratka z anglického irritable bowel syndrome, čiže syndróm dráždivého čreva. 

Na internete a v odbornej literatúre sa môžeme stretnúť aj s inými označeniami, ako napríklad dráždivé črevo, dolná funkčná dyspepsia či syndróm dysfunkčného čreva, alebo syndróm dráždivého tračníku.

Odborne sa IBS definuje ako opakujúca sa bolesť brucha alebo pocit brušného dyskomfortu, a to prinajmenšom tri dni v jednom mesiaci, v minulých troch mesiacoch, ale so začiatkom ťažkostí najmenej pred 6. mesiacmi.

Pričom sa medzi ťažkosťami vyskytujú minimálne dva príznaky:

  • bolesti ustupujú alebo sú miernejšie po vyprázdnení čreva, čiže defekácii
  • počiatočné zmeny frekvencie vo vyprázdňovaní stolice, ako je hnačka či zápcha
  • začiatočné zmeny vlastností stolice ako jej konzistencie, vzhľadu a formy

Ak sa chcete o tejto téme alebo aj iných zdravotných problémoch dozvedieť viac,odporúčame pozrieť:

https://zdravoteka.sk/choroby/syndrom-drazdiveho-creva/

alebo

www.zdravoteka.sk

 


Zobrazit všechny novinky »